СЪПЪТСТВАЩА
ПРОГРАМА

    


Международен фестивал
"Софийски музикални седмици"
2016
47 издание
---

    

29-30 май 2016
неделя - понеделник

Семинар на Адриан Йотикер (Швейцария) - пиано
---

    

29-30 май 2016
неделя - понеделник

Семинар на Филип Бернолд - флейта (Франция)
---

    

31 май 2016
вторник

Представяне на диск
на "Камерата Орфика"
при Нов български университет
---

    

7 юни 2016
вторник

15.30
часа

Концерт на възпитаници на
училището по изкуства ЕСПА
---

    

8 юни 2016
сряда

Семинар
"Конструкции и форми в музиката"
с
проф. Явор Конов в НБУ
---

    

12 юни 2016
неделя

Представяне на
книгата на
Момчил Георгиев
за БНР
"Тишина.  запис…"
---

    

16-17 юни 2016
четвъртък-петък

Докторантски четения
на млади музиковеди в НБУ
---

    

19 юни 2016
сряда

19.00
часа

Концертна зала на
Национална музикална академия
"Проф. Панчо Владигеров"

Благотворителен концерт
на трио "Арденца"
за набиране на средства
за включване на деца-аутисти
в обучения по музика
---

    

20 юни 2016
понеделник

Международна конференция
"Организиране на музикални събития"
съвместно с
НМА "Панчо Владигеров"
---

    

20-30 юни 2016

Майсторски клас на Людмил Ангелов - пиано
със
заключителен концерт
на
30 юни 2016
четвъртък

19.00
часа
Национален дворец на културата
зала 6
---

    

26 юни - 25 юли 2016

читалище в Княжево

Вокално ателие
на Валентин Пейчинов
с международно участие
---